Điều khoản dịch vụ

Ngày: 19-12-2018

1. Chính sách đăng ký

Chúng tôi có các chính sách và quy định chung dành cho học viên, rất mong bạn thực hiện khi bạn đăng ký và tham gia các khóa học của chúng tôi.

2. Chính sách hoàn tiền và bảo lưu học phí

Vì một lý do nào đó mà bạn không thể tiếp tục tham gia học các khóa học của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét và hoàn trả/bảo lưu học phí cho bạn:

2.1. Chính sách hoàn trả

- Trước ngày học đầu tiên của khóa học, bạn sẽ được hoàn trả 90% học phí (vui lòng xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của chính bạn).

- Một tuần sau ngày học đầu tiên của lớp: chúng tôi rất tiếc, bạn sẽ không được giải quyết hoàn lại học phí.

2.2. Bảo lưu học phí

- Thời gian bảo lưu khóa học của bạn tối đa 6 tháng, kể từ lúc bạn yêu cầu.

3. Chính sách sử dụng

3.1. Chúng tôi cung cấp tất cả nội dung của các khóa học, chính sách ưu đãi, hoặc các nội dung khác liên quan đến các khóa học trên website Daylaptrinhphp.com.

3.2. Bạn không được phép sao chép nội dung từ Daylaptrinhphp.com sang một hệ thống thứ ba khi chưa có sự đồng ý từ chúng tôi.

4. Chính sách thanh toán

Bạn vui lòng xem thêm hướng dẫn thanh toán học phí tại: http://daylaptrinhphp.com/1-thong-tin-thanh-toan