Queue trong laravel

ngày 30-05-2020

Queue cho phép đưa những công việc đòi hỏi thời gian nhiều lên hàng đợi, giúp tránh phát sinh lỗi và thiếu sót các tác vụ cần thực hiện, ví dụ: khi export 1 file exel có dung dượng lớn, vấn đề xảy ra là khi client sent request tới sever,và đợi sever phản hồi, nếu như file exel đó quá nặng đòi hỏi thời gian chờ quá lâu, thì lúc đó sẽ xảy ra lỗi connection time out, hay giả sử client request emeil quá nhiều, sẽ dẫn đến tình trạng nghẽn sever email... Queue ra đời để giải quyết các vấn đề đó

1. Luồng xử lí của Queue

Khi có tác vụ queue yêu cầu, thì  các vụ đó sẽ được lưu trữ ở một nơi nào đó, có thể là database, cache, redis tùy vào chúng ta cài đặt và sau đó worker sẽ tự động lấy data từ từ và xử lí logic

2. Cách cài đặt và sử dụng queue trong laravel

 

-------- bài viết đang được cập nhật ----------------------